Steinbach Quattrotabs 200 g multifunkciós tabletta 4 az 1-ben

Tulajdonságok és előnyök

 • Fertőtlenít
 • pH-stabilizátor
 • Pelyhesít
 • Algamentesít
LEÍRÁS

Quattrotabs 200 g multifunkciós tabletta

A biocid termékeket óvatosan használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációt!

ALKALMAZÁS:
A klórtartalmú vízkezelés az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb fertőtlenítési módszere az otthoni medencevíz ápolásához. A multifunkciós tabletták gombák, vírusok és egyéb szerves, zavaros anyagok ellen hatnak. A tabletták pH-semlegesek.

A multifunkciós tabletták lassan oldodó adagolásra alkalmasak. A lassú és egyenletes oldódás érdekében, javasoljuk, hogy tegye a tablettákat egy vegyszeradagolóba. Az alumínium a pelyhesítéshez, a klór a fertőtlenítéshez, a réz az algák növekedése ellen egyidejűleg szabadul fel. Ha a víz erősen szennyezett, adagoljon hozzá algamentesítő- és pelyhesítőszert.

ADAGOLÁS:
Az optimális klórérték 0,3-0,6 mg/l között van tartós klórozás esetén, sokk-klórozásnál pedig legfeljebb 3 mg/l. Rendszeresen ellenőrizze a medencevíz klór-, valamint pH-értékét.

Márkák: Steinbach

FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Figyelmeztetés : Figyelem

Óvintézkedésekre vonatkozó utasítások:

 • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
 • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
 • P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
 • P301+P312 - Lenyelés esetén: Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz/orvoshoz.
 • P501 - A tartalom/edény elhelyezése veszélyes hulladékként.

Figyelmeztető utasítások:

 • H302 - Lenyelve ártalmas.
 • H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
 • H335 - Légúti irritációt okozhat.
 • H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH 031 - Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
 • EUH 206 - Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
0 Ft